(algemene voorwaarden)

www.stillamaris.nl

Algemene voorwaarden

Stilla Maris

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.stillamaris.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Stilla Maris. In deze algemene voorwaarden wordt aangegeven onder welk voorbehoud de informatie op deze website aan u wordt aangeboden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stilla Maris is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Stilla Maris.

Verkoop

Voor de prijzen die op deze website staan, geldt dat gestreefd wordt naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Stilla Maris te mogen claimen of te veronderstellen.

Verzenden van bestellingen

Verzenden van een bestelling gebeurt na betaling binnen drie werkdagen via PostNL. Gaat er iets mis en komt de bestelling beschadigd aan, neem dan zo snel mogelijk contact op. Er wordt dan gezorgd voor een passende oplossing.

Herroepingsrecht

Na ontvangst van het product heeft u een periode van 14 kalenderdagen om zonder opgave van redenen het product onbeschadigd te retourneren of te ruilen. Indien u hier van gebruik wilt maken, meldt dit dan schriftelijk via info@stillamaris.nl

Juistheid

Stilla Maris streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.stillamaris.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kan daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaard worden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Stilla Maris behoudt zich het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Stilla Maris aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.stillamaris.nl op deze pagina.

Mirjam Wolters

Landpoortstraat 31

4285 AR Woudrichem

info@stillamaris.nl

0625272490

Algemene voorwaarden

Privacybeleid

KVK: 67305482

BTW: NL001450357B53

Mirjam Wolters

Landpoortstraat 31

4285 AR Woudrichem

KVK: 67305482

BTW: NL001450357B53

info@stillamaris.nl

0625272490

Algemene voorwaarden

Privacybeleid